Štvrtou a zároveň poslednou témou série výziev k BREEAM Communities bola doprava a infraštruktúra. Opäť sme oslovili ľudí, ktorí na Nových Nivách žijú, pracujú či rozvíjajú svoje podnikanie. Požiadali sme ich, aby sa s nami podelili o svoje názory na túto tému, s ktorou sa denne stretávame všetci. Ambasádorom témy bol tentokrát marketér a travelbloger Jožko Orgonáš, ktorý každý deň dochádza do práce na Nové Nivy z Rakúska a marketingový riaditeľ spoločnosti Heineken a príležitostný vodič električky (!) Ronald Lupták, ktorý trávi na Nových Nivách väčšinu svojho dňa.

Prostredníctvom ich praktických tipov sme chceli inšpirovať ďalších ľudí, ktorí na stránku kampane pridali svoje vlastné myšlienky, nápady a rady týkajúce sa zlepšenia dopravnej situácie a infraštruktúry v bezprostrednom okolí Nových Nív i v Bratislave vo všeobecnosti.

Po štvrtej výzve je jasné, že dopravná situácia v Bratislave aj v oblasti Nových Nív je témou, ktorá zaujíma všetkých bez rozdielu veku či povolania. Väčšina sa zhodla, že aj keď v krátkom časovom horizonte infraštruktúru v meste nevieme radikálne zmeniť, môžeme k postupnému zlepšovaniu situácie zaujať zodpovedný postoj intenzívnym využívaním MHD, jazdou na bicykli či kolobežke alebo obyčajným rešpektovaním pravidiel cestnej premávky.

Tipy, ktoré sme od ľudí dostali, sme pre väčšiu prehľadnosť opäť rozdelili do kategórií podľa dominantných tém…

 

Čo sme teda zistili z výsledkov nášho prieskumu o doprave a infraštruktúre?

Mnohým ľudom záleží na tom, ako vyzerá dopravná situácia na miestach, kde žijú, pracujú a trávia svoj voľný čas. Medzi témami celkovo dominovalo intenzívnejšie využívanie MHD, bicyklov, ale aj témy ako car sharing či bike sharing.  Z toho vyplýva že si ľudia uvedomujú dôležitosť komunitného prístupu k doprave s cieľom zlepšiť dopravnú situáciu, ale aj prostredie, v ktorom žijeme.

Ďalšou horúcou témou boli električky, ktoré majú v Bratislave popri chýbajúcom metre najväčší potenciál v boji proti zápcham. Nové električkové trate majú potenciál ešte viac priblížiť Nové Nivy k historickému centru alebo výrazne zjednodušiť presun z odľahlejších častí mesta. Dopyt po dobre fungujúcej verejnej doprave je s pribúdajúcimi obyvateľmi čoraz väčší a k jej zlepšeniu vieme prispieť najmä a predovšetkým tým, že ju budeme čo najintenzívnejšie využívať.

Za všetky tipy srdečne ďakujeme a tešíme sa, že mnohí z vás s nami zdieľali svoje názory.