Ísť príkladom nie je klišé či fráza, ale otázka pozitívneho reťazenia. Platí to rovnako v rodine ako medzi susedmi v komunite. Keď sa na susedov budete usmievať vždy, keď ich stretnete, je veľká šanca, že sa začnú na vás pravidelne usmievať aj oni. Zároveň sa však zvyšuje šanca, že sa začnú usmievať aj na ďalších ľudí aj bez vašej prítomnosti. Dobrá komunita je jednou z oblastí, ktorým venuje pozornosť aj medzinárodná certifikácia BREEAM Communities, podľa ktorej rastú Nové Nivy.

Práve z takýchto drobností sa skladá príjemné susedstvo. Dobré susedské vzťahy sú potom základom silných a životaschopných lokálnych komunít. Netreba meniť hneď celý svet. Tým potom hýbu práve silné komunity. Pre začiatok však stačí začať robiť lepším svoj osobný komunitný vesmír. Ak neviete, ako na to, inšpirujte sa užitočnými tipmi od ľudí, ktorí žijú či pracujú na Nových Nivách.

Tipy od Rada a Jána

  1. Vymeňte napríklad žiarovku vo svojom vchode
  2. Zbierajte priebežne odpadky vo vašom okolí
  3. Odvezte stavebný odpad vždy do zberného dvora
  4. Urobte si ochutnávku vín v sídliskových „vínnych“ pivniciach

Dostali sme od vás mnoho praktických tipov. Ich spoločným menovateľom je, že žiadny z nich si nevyžaduje extra veľa úsilia či námahy. Ich podstatou je skôr ochota a odhodlanie správať sa pozitívne, zvýšiť empatiu nielen k svojim blízkym, ale aj k susedom a svojmu okoliu. Je to zároveň spôsob, ako k postupnej zmene inšpirovať aj ostatných zo svojej komunity.

Tipy od vás

Ak vás niektoré z týchto tipov inšpirovali, skúste si na ne spomenúť, keď budete prechádzať ulicami vašej štvrte či pri stretnutiach so svojimi susedmi. To, ako vyzerá či akou atmosférou žije naše bezprostredné okolie záleží často len od maličkostí, ktorými vieme zlepšiť susedské spolunažívanie a svoju komunitu. Mnohé z nich navyše môžeme začať praktizovať hoci ešte aj dnes.
Ruku na to, susedia!

 

Všetky tipy