Čo znamená BREEAM Communities a prečo to robíme?

BREEAM je systém komplexného hodnotenia stavieb, najmä vo vzťahu k životnému prostrediu. V jeho hľadáčiku sú väčšie projekty a ich širší dopad na územie, na ktorom vyrastajú a ktoré zároveň aj tvoria.

Tento systém certifikácie je postavený na rôznych kategóriách hodnotenia, okrem environmentálnych aspektov zvažuje napríklad aj spoločenský a ekonomický prínos pre danú časť mesta.

Pre nás v HB Reavis je certifikácia BREEAM Communities dôležitá, keďže štvrť Nové Nivy sa ako prvá na svete dostala do procesu hodnotenia podľa nových pravidiel. Štvrť a nové projekty v nej navrhujeme tak, aby sa funkciami vhodne dopĺňali a vytvárali tak miesto vhodné nie len na prácu, ale najmä kvalitný život.

Prečo to robíme?

Chceme vás inšpirovať. Zbierame tipy, ako byť lepšími susedmi. Pýtame sa ľudí, ktorí žijú či pracujú na Nových Nivách. Podeľte sa s nami aj vy o svoje tipy a my v HB Reavis odmeníme vás a vašu komunitu. 

Zbierame tipy, na ktoré netreba veľa peňazí ani energie, ale skôr kus dobrosusedskej vôle. Veľké zmeny začínajú zväčša maličkosťami. Nepýtajme sa len, čo môže mesto urobiť pre nás, ale urobme už dnes niečo spoločne aj my. Ruku na to, susedia!

Na kvalitu života sa v HB Reavis pozeráme zo všetkých uhlov. Rovnako ako systém, podľa ktorého princípov Nové Nivy staviame - BREEAM Communities.

Ktoré kategórie sa hodnotia?

Spoločenská zodpovednosť

Predmetom hodnotenia sú spoločenské a ekonomické faktory, jednoducho pozitíva, ktoré ľuďom v novej štvrti zvyšujú kvalitu života.

Napríklad bezbariérovosť, ohľaduplnosť voči znevýhodneným ľuďom, snaha o vyvážené podmienky, celková vybavenosť územia, ktorú development prináša, dostupnosť zelene a verejných priestorov či rešpektovanie daného charakteru a kontextu územia. Preto v HB Reavis k zóne Nové Nivy pristupujeme ako k revitalizácii zanedbanej industriálnej časti mesta, do ktorej vraciame život.

Komunity

Dobrú štvrť vytvárajú ľudia. Je dôležité, aby sme boli ohľaduplní a zodpovední voči sebe. Preto sa pýtajme, čo vieme pre seba navzájom urobiť.

Skončime už s otázkami, čo urobí mesto pre mňa. Čo vieme pre mesto a ľudí urobiť my? Aj preto sa v HB Reavis stretávame so susedmi a snažíme sa riešiť situácie, ktoré vznikajú v procese výstavby. Informujeme prostredníctvom webu alebo newslettera. Susedské vzťahy sú pre nás dôležité. Nezanedbateľným faktorom je aj aktivita a angažovanosť obyvateľov štvrte, všetci vieme prispieť k tomu, aby nám tu bolo dobre.

Udržateľnosť a ekológia

Prírodné zdroje treba chrániť. My to vieme. Preto tam, kde je to možné, recyklujeme - od betónu až po železo a hliník. V prípade nových materiálov siahame po tých nákladnejších, ale ekologických, s nízkou uhlíkovou stopou.

Dôležitou súčasťou sú však aj obnoviteľné zdroje energie a znižovanie uhlíkových emisií. Riešenia, ktoré nájdete u nás na Nových Nivách, zahŕňajú používanie fotovoltických panelov, využívanie dažďovej vody alebo inštalovanie chladiacich trámov, ktoré sú energeticky efektívne a nenáročné. Vďaka vypracovanej stratégii od ekológov, dendrológov a ďalších odborníkov vytvárame prostredie pre všetky zložky zdravej fauny a flóry v území, vrátane včiel a hmyzu, pre zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti.

Doprava a infraštruktúra

Vieme, že doprava je v mestách kľúčová. Preto jej venujeme náležitú pozornosť. Najmä tej ekologickej a hromadnej.

Ako HB Reavis podporujeme hromadnú dopravu – autobusy, trolejbusy, električky, tiež dopĺňame trasy a zariadenia pre cyklistov a pre peších. Dôležitá je bezpečnosť a pohodlnosť ulíc - peších koridorov. Cestujúci MHD uvítajú pohodlné a dostupné zastávky hromadnej dopravy. V prípade cyklotrás sú okrem bezpečnosti dôležité aj zariadenia pre cyklistov, stojany a servisné miesta. Návrh riešenia štvrte Nové Nivy zohľadňuje aj tieto prvky.