Hlavnou témou tretej časti série výziev k BREEAM Communities bola spoločenská zodpovednosť. Opäť sme sa obrátili na ľudí, ktorí na Nových Nivách žijú, pracujú či podnikajú. Poprosili sme ich, aby sa podelili o svoje tipy na túto tému. Našimi vyzývateľmi boli tentokrát manažérka startupovej inovačnej konferencie FutureNow Valentína Kasperová a spoluzakladateľ a kreatívny riaditeľ agentúr Zaraguza a GoBigname Michal Pastier. Obaja často pracujú v coworkingu HubHub na Karadžičovej a v Twin City na Nových Nivách.

Ich užitočné tipy, ktoré sa venovali najmä ľuďom a ich vzťahu ku komunite, bezprostrednému okoliu, verejnému priestoru, ale aj k sebe navzájom, inšpirovali mnoho ďalších, ktorí na stránku kampane pridali svoje vlastné tipy a rady, ako sa správať spoločensky zodpovednejšie.

Po tretej výzve je už zrejmé, že väčšina ľudí, ktorí tvoria miestnu komunitu, považuje za najdôležitejšie tie veci, ktoré nie sú vôbec náročné na realizáciu, ale vyžadujú si vedomú zmenu správania, rutiny a celkovo postoja k vlastnému okoliu.

Tipy, ktoré sme od ľudí dostali, sme pre väčšiu prehľadnosť rozdelili do kategórií podľa tém, ktoré sa objavovali najčastejšie a ktoré ľudia z Nových Nív vrátane nás považujú za dôležité…

 

Ľudia si veľmi dobre uvedomujú, že nositeľmi najdôležitejších zmien, ktoré prispievajú k príjemnému životu v dobre fungujúcej štvrti sú predovšetkým oni sami. Zvýšená pozornosť sa upiera k seniorom, ktorých demograficky prirodzene pribúda. Pribúda však aj viac lokálnych (mikro)aktivistov, ktorí svojimi projektmi inšpirujú k väčšej angažovanosti aj ďalších známych a susedov. Snaha dať nepotrebným, ale stále použiteľným veciam šancu na druhý život, ide ruka v ruka s uvedomením si toho, že deliť sa dá nielen o veci, ale aj o zručnosti a znalosti. Najvhodnejšou formou je dobrovoľníctvo ako jedna z nosných služieb komunite.

Sami sa stotožňujeme aj s čoraz silnejším verejným dopytom po umení, ktoré prirodzene patrí do funkčného verejného priestoru, lebo reaguje na okolitý priestor a spoluvytvára jeho atmosféru. V Twin City sme preto osadili priestorovú a dynamickú skulptúru od slovenského sochára Michala Uhera, ktorej výsledná podoba je výsledkom verejného hlasovania. Do neho sa zapojili stovky ľudí a to nás nesmierne teší, Nie je to ojedinelý počin, ale súčasť našej dlhodobej koncepcie umiestňovania umeleckých diel vo verejnom priestore, ktorý spoluvytvárame.

Za všetky tipy ďakujeme a tešíme sa, že viaceré z nich sa postupne stávajú súčasťou Nových Nív a formujú ich nový a silnejší komunitný charakter už dnes.