Trvalo udržateľný rozvoj je prirodzená a racionálna snaha o zachovanie rovnováhy s prírodou a jej zdrojmi. Čo sa ešte donedávna považovalo za voliteľnú nadstavbu, je dnes spoločenským štandardom. Je to aj vďaka technológiám a medzinárodným štandardom ako BREEAM Communities. Ignorovať ekológiu či podceniť aspekt udržateľnosti by bolo sebecké, krátkozraké a neefektívne. Novým Nivám a jej projektom sme preto dali do vienka udržateľné a ekologické DNA.

Udržateľné riešenia a rešpekt k ekológii dnes už neznamená kompromis voči komfortu či pohodliu. Naopak, súčasné technológie v oblasti udržateľnosti vychádzajú práve z predpokladu zvýšenia komfortu pre obyvateľov či užívateľov kancelárskych priestorov. Tento vzťah je aj v centre pozornosti štandardov BREEAM. Jeho nadstavba BREEAM Communities posilňuje ekológiu a udržateľnosť v kontexte väčšieho územia, akým sú napríklad Nové Nivy.

 

Tri dimenzie udržateľnosti

Ekologická dimenzia BREEAM Communities usmerňuje aktivity v zóne Nové Nivy s cieľom identifikovať a chrániť prirodzené ekosystémy v území a prispieť k vylepšeniu životného prostredia napríklad kvalitnou zeleňou. Ekonomická dimenzia udržateľnosti sa zase snaží optimalizovať vzťah medzi udržateľnosťou a ziskom tak, aby boli projekty rentabilné, ale zároveň sa znižovala ich environmentálna záťaž. Sociálna dimenzia zase vychádza z predpokladu, že z dobrého nastavenia kvality a komfortu života by mali mať udržateľný úžitok všetci: obyvatelia, nájomníci, lokálne podniky, ale aj návštevníci miestnych verejných priestorov či parkov.

 

Recyklovať, upcyklovať, šetriť zdroje

Nové Nivy staviame tak, aby sme šetrili zdroje, znižovali tvorbu odpadu a uľahčili jeho dôslednú separáciu vytvorením dostatočného počtu zberných miest, ktoré sú vždy poruke. Kúpiť produkt bez zbytočného obalu či tašky či vyhodiť odpad do toho správneho koša však zostane aj naďalej otázkou osobnej zodpovednosti. Ruka v ruke so separáciou ide aj recyklácia. V našich projektoch bežne používame ekologické aj recyklované materiály – sklo, železo, hliník či betón. Výsledkom je nižšia uhlíková stopa stavieb a výrazná redukcia škodlivých a zbytočných emisií.

 

Príjemná klíma = príjemný život

Je fajn, že si ľudia čoraz viac uvedomujú dôležitosť verejnej zelene. Okrem čistenia vzduchu či estetickej funkcie plní aj nezastupiteľnú úlohu prirodzeného chladenia a potláčania tzv. efektu prehriateho ostrova (angl. heat island effect). Čo však v prípade zóny Nové Nivy, kde pôvodná kvalitná zeleň absentovala a navyše bolo územie ekologicky zaťažené industriálnym dedičstvom?

Okrem dôslednej dekontaminácie je naším riešením zapojenie špičkových architektov, ekológov a odborníkov na sadové úpravy, ktorí v symbióze s novou kvalitnou architektúrou pomohli prinavrátiť územiu zdravie, zeleň a verejné priestory príjemné pre ľudí. To všetko v súlade s princípmi BREEAM Communities. Pribudli dokonca aj už odrastené košaté stromy, aby nebolo nutné čakať desaťročie, kým sadenice odrastú.

Analýza a vyhodnocovanie kvality prostredia a dopadu zelene budú pokračovať ďalej. Aj preto riešime s tímom Slovenskej technickej univerzity mikroklimatickú štúdiu pre celé územie Mlynských Nív, kde máme osadenú vlastnú meteostanicu a ďalšie meracie zariadenia vyhodnocujúce kvalitu ovzdušia.

 

Verejná zeleň a mestská fauna a flóra

Dobrú štvrť podľa BREEAM Communities poznáte aj podľa toho, že myslí na mestskú faunu a flóru. Prečo? Človek sa v nej cíti príjemne. Rastliny a živočíchy, ktoré do danej lokality patria, ale aj biodiverzita sú kľúčové pre udržateľné životné prostredie aj v mestách. Preto napríklad pracujeme na projekte mestských úľov. Aj vďaka nim môže prospievať mestská zeleň, kvitnúť kvety.

Premyslené zelené zóny sú spolu so zvlnením a preliačinami v sadových úpravách najlepšou odpoveďou aj na čoraz častejšie prívalové dažde, ktoré s nastupujúcimi klimatickými zmenami neobchádzajú ani naše mesto. Zachytená dažďová voda je tak v suchších obdobiach spätne využiteľná pre zavlažovanie zelene. Prírodu netreba z miest vytesniť, ale, naopak, čo najviac ju rešpektovať a pracovať s ňou.

 

Nové (udržateľné) Nivy

Udržateľnosť je záväzok nielen voči životnému prostrediu, ale aj miestnym obyvateľom či mestu. Je to však aj záväzok aj nás samých voči sebe. Nechajte sa preto aj vy inšpirovať nápadmi z oblasti ekológie, udržateľnosti a zelenej ekonomiky, ktoré nájdete vo videu, a pridajte aj svoje vlastné eko tipy tu.

Ruku na to, susedia!