Témami druhej časti našej výzvy k BREEAM Communities boli udržateľnosť, ekológia a celkovo náš vzťah k prostrediu a prírode. Oslovili sme ľudí žijúcich a pracujúcich na Nových Nivách a v ich blízkosti, aby sa podelili o svoje udržateľné nápady a ekotipy. Vyzývateľmi boli herečka a speváčka Katarína Feldeková a spevák Peter „Šarkan“ Novák, ktorí majú k oblasti Nív vypestovaný vrúcny vzťah.

Prostredníctvom ich praktických tipov sme chceli viac inšpirovať miestnych ľudí, aby porozmýšľali, do akej miery sami pestujú udržateľný a ekologický životný štýl. Vyzvali sme ich, aby na stránku kampane pridali svoje vlastné tipy, ktorými prispievajú k zelenšej a udržateľnejšej štvrti.

Opäť sa potvrdilo, že väčšina tipov, ktoré sme od ľudí dostali, sa týkala vecí, ktoré vie pri troche vôle do svojho života zaradiť každý z nás.

Tipy, ktoré nám ľudia poslali, sme rozdelili do tematických kategórií a toto sú zovšeobecnené závery, ku ktorým sme spolu s obyvateľmi Nových Nív dospeli…

 

 

Čo z výsledkov nášho prieskumu medzi miestnymi obyvateľmi o ich vzťahu k udržateľným a ekologickým riešeniam vyplýva?

Témy ako bezobalové hospodárenie, zero waste či upcycling sa, popri recyklácii a triedení odpadu, postupne stávajú komunitným mainstreamom a nielen záležitosťou vybraných skupín aktivistov s entuziazmom ísť príkladom a inšpirovať. Ľudia si tiež želajú, aby starostlivosť o zeleň či efektívne hospodárenie s dažďovou vodou prispievali k pozitívnej mikroklíme v ich štvrti. Funkčné riešenia vo všetkých týchto oblastiach majú byť preto prirodzenou a povinnou súčasťou komunitného života.

Za všetky tipy ďakujeme a tešíme sa, že niektoré z nich sú buď súčasťou Nových nív už dnes, alebo sa nachádzajú v plánoch a prístupoch pri budovaní tejto novej štvrte. Všetky vaše užitočné nápady k téme udržateľnosť a ekológia si môžete stiahnuť v našom e-booku.